PODATKI DOCHODOWE (PIT/CIT)

– Anna Paczuska, Piotr Zaremba – Alokacja kosztów wspólnych (pośrednich) a dywidendy
– Anna Zielony – Oddział zagranicznego przedsiębiorstwa jako płatnik podatku u źródła (WHT) w Polsce
– Kazimierz Romaniec – Pandemia a sposób opodatkowania sportowca zawodowego w Polsce
– Michał Gosek, Agnieszka Szczotkowska – Kryteria warunkujące przyznanie decyzji o wsparciu

 

PODATEK VAT

 • – Monika Brzostowska, Patrycja Kubiesa – Wstęp w temacie JPK VAT. Podstawy prawne i okres obowiązywania
  – Kajetan Kubicz – Podstawowe problemy stosowania nowych regulacji z zakresu split payment i dochowania
  należytej staranności w VAT

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 • – Rafał Kran – Nieruchomości mieszkalne w podatku od nieruchomości – zakres preferencji
  – Adam Kałążny, Monika Wosik – Praktyczno-prawne aspekty opodatkowywania wiat jako budynków i budowli

 

AKCYZA

 • – Jacek Arciszewski – Procedura zawieszenia poboru akcyzy w krajowym wydaniu
 • ORDYNACJA PODATKOWA
 • – Krzysztof Smach – Umowa o współdziałanie z organami podatkowymi – czy jest narzędziem
  ograniczenia ryzyka w cenach transferowych?
  – Krzysztof Smach, Mateusz Zapalski – TPR, CbC, oświadczenie zarządu – zmienione obowiązki raportowe w zakresie cen transferowych
 • – Marek Maliński – Zawieszenie biegu terminu przedawnienia na skutek wszczęcia postępowania karnoskarbowego
 • – Paweł K. Kamiński – Na kim ciąży obowiązek raportowania schematów podatkowych?
 • – Damian M. Kłosowicz – Recepcja wyroku TSUE ws. Glencore Agriculture Hungary Kft. (C-189/18) przez polską judykaturę
 • – Katarzyna Lisowska, Inarda Bielińska – (Nie)dopuszczalność wystąpienia o zwrot kwoty podatku skutecznie wyegzekwowanego