Nr 1 (styczeń - marzec 2020)

Cena egzemplarza archiwalnego (elektronicznego) – 20 zł brutto. 

PODATKI DOCHODOWE (PIT/CIT)

– IP Box – istota i zastosowanie– Joanna Stolarek
– Podatek u źródła po zmianach – warunek rzeczywistego właściciela w kontekście zwolnienia dla dywidend– Bartłomiej Biały, Marek Kończak (Kancelaria Ożóg Tomczykowski)
– Polska Strefa Inwestycji a Specjalne Strefy Ekonomiczne – Michał Gosek, Agnieszka Szczotkowska (Rödl & Partner)
– Korzyści i ryzyka podatkowe płynące z samozatrudnienia – Aleksandra Bojarska (Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz sp. k.)
– 50% stawka kosztów uzyskania przychodów przy opodatkowaniu przychodów twórców – Kazimierz Romaniec
– Wspólniku spółki osobowej – uważaj na fuzję ze spółką kapitałową! – Bartosz Mroczkowski (Kancelaria Ożóg Tomczykowski)
– Limit z art. 15e ustawy o CIT a APA – Dominika Tyczka, Bartosz Fuchs (Rödl & Partner)
– Jak bezpiecznie prawnie i podatkowo przekazać majątek sukcesorom? – Katarzyna Karpiuk, Bartosz Mroczkowski (Kancelaria Ożóg Tomczykowski)

 

VAT

– Split payment w praktyce – Adam Bartosiewicz (EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego)
– Wiążąca Informacja Stawkowa – czy ochroni podatników? – Klaudia Zawada (Martini i Wspólnicy)
– Outsourcing pracowniczy – problemy praktyczne w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego – Piotr Świniarski (Brillaw Tax P. Świniarski)
– Opodatkowanie usług budowlanych w kontekście orzecznictwa TSUE – Kajetan Kubicz (Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz sp. k.)
– Biała lista podatników VAT – Radosław Graboś (Brysiewicz i Wspólnicy)

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

– Rola ewidencji gruntów i budynków dla opodatkowania podatkiem od nieruchomości – Rafał Kran (MDDP)

 

AKCYZA

– Rola warunków formalnych przy stosowaniu preferencji akcyzowych – Jacek Arciszewski

 

ORDYNACJA PODATKOWA I SPORY

– Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe – Jarosław Ziobrowski (Ziobrowski Tax&Law)
– Program współdziałania – nowy model relacji z fiskusem – Marcin Muchowski (Rödl & Partner)
– Blokada rachunków bankowych przy użyciu mechanizmu STIR w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych – Marek Maliński
– Przedawnienie zobowiązań podatkowych tylko fikcją? – Radosław Graboś (Brysiewicz i Wspólnicy)

Nr 2 (kwiecień - czerwiec 2020)

Cena egzemplarza archiwalnego (elektronicznego) – 49 zł brutto. 

KORONAWIRUS A PRAWO PODATKOWE

– Kancelaria Ożóg Tomczykowski – Koronawirus a prawo podatkowe

 

PODATKI DOCHODOWE (PIT/CIT)
 • – Michał Gosek – Pomoc publiczna udzielana na nowe inwestycje
  – Katarzyna Lisowska, Inarda Bielińska – Programy motywacyjne w praktyce
  – Jarosław Ziobrowski – Nabywanie usług niematerialnych i obowiązek ich dokumentowania
  – Aleksandra Galczak – Obowiązki dokumentacyjne w cenach transferowych za 2019 r. oraz 2020 r.
  – Patrycja Kubiesa, Monika Brzostowska – Działalność nieewidencjonowana – podstawy prawne i definicje

 

PODATEK VAT
 • – Piotr Leonarski – Call-off stock – nowe oblicze magazynów konsygnacyjnych
  – Aldona Międlar, Marek Niczyporuk – Należyta staranność podatnika – co można, a co trzeba zrobić
  – Maciej Wilczyński – Opodatkowanie VAT sprzedaży nieruchomości
  – Maciej Woźnica – Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (VAT) w najnowszym orzecznictwie

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

– Łukasz Szczygieł, Rafał Mierkiewicz – Nieruchomości w majątku firmowym – na jakie pułapki podatkowe należy zwrócić uwagę
– Rafał Kran – Podstawa opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości – wybrane problemy

 

ORDYNACJA PODATKOWA
 • – Radosław Graboś – Profiskalne podejście sądów administracyjnych, a odpowiedzialność solidarna członków zarządu
  – Jan Jaworski – Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego